ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง การสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้สนใจสั่งจองอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มตามแบบในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

Read more

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

เอกสารดาวน์โหลด คำสั่งชมรมพยาบาลสี่เหล่า(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

Read more
1 2 3 4