ภาพกิจกรรม

คณะทำงานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชวโรกาสให้ พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 2 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เมื […]

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า นักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ […]

Read more

การประชุมชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567

การประชุมชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567 ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ผ่านรูปแบบ Hybrid เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

Read more