ภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดงานมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565 “วันแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี คุณความดี พยาบาลสี่เหล่า” เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

Read more

พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น Inpreparation for the endermic phase of COVID-19 ประจำปี 2565

Read more

โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม สี่เหล่าสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2565 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและมีความพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

Read more

บันทึกเทป กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาค […]

Read more

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

Read more

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ก […]

Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2564

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิงจารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2564 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25 […]

Read more
1 2 3 5