ภาพกิจกรรม

ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

Read more

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง พยาบาลสี่เหล่าในยุทธการปกป้องประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 2563

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/63 (27 ส.ค.63)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมพลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเ […]

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน […]

Read more

ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี2562 นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม เดินการกุศลปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่19 […]

Read more

โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 5 มิถุนายน 2563

…โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 5 มิถุนายน 2563…เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าพร้อมด้วยผู้นำหน่วยและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี25 […]

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร […]

Read more
1 2 3