เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 ผู้แทนคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 ผู้แทนคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 7: Sculpting the Fulture of Thai Nursing in Healthcare System (ปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ)” ซึ่งจัดโดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ