คณะทำงานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชวโรกาสให้ พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 2 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.