บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า นักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5