เดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่21 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566