เดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่21

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
เดินการกุศล วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00-09.00 น.
ณ พระราชวังพญาไท