เกษียณ สราญ พยาบาลสี่เหล่า๖๖

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดกิจกรรม
🎉เกษียณ สราญ พยาบาลสี่เหล่า๖๖ 🎊
วันที่ 27 กันยายน 2566
ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ