กิจกรรม สัญจรฝันสร้างสรรค์สังคมประจำปี 2566

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดกิจกรรม สัญจรฝันสร้างสรรค์สังคมประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2566 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพฯ และในการนี้ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้มอบเงินบริจาคในโครงการ สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม จำนวน 20,000 บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพ