พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ ประจำปี2566

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดพิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ