ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการฯชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษาชั้น 8 ห้องประชุมศูนย์คอมฯ​ (CTC)