สั่งจองเสื้อชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566

ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเสื้อชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566
ราคาตัวละ 250 บาท
ติดต่อแจ้งยอดสั่งจองได้ที่ฝ่ายหารายได้ของแต่ละเหล่า ภายใน 10 มี.ค. 2566