พิธีรับ-ส่ง-มอบหน้าที่ คณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดพิธีรับ-ส่ง-มอบหน้าที่ คณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร”คุ้มเกล้าฯ” ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.