พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น Inpreparation for the endermic phase of COVID-19 ประจำปี 2565