โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม สี่เหล่าสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2565 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและมีความพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ