พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2564