โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2564

วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี2564” ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยการบริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของมูลค่า 10,000 บาท