ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี2562 นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม เดินการกุศลปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่19 ประจำปี2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา