โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 5 มิถุนายน 2563

…โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 5 มิถุนายน 2563…
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าพร้อมด้วยผู้นำหน่วยและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี2563” ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิง ติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยการบริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของ โดยมีคุณ อัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานมูลนิธิให้การต้อนรับและรับมอบเงินพร้อมสิ่งของ

มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์
ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
02-501-2372
https://maps.app.goo.gl/nGm7V84knWvsJxwu5