การประชุมย่อยคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 28 ก.พ.2563