รับ-ส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่าทัพ 19 ธ.ค.2562

รับ-ส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่าทัพ 19 ธ.ค.2562