กิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19” ณ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา