สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จว.สมุทรปราการ ด้วยการบริจาคเงินทุนและสิ่งของ จากนั้น เข้าชมป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ศึกษาประวัติศาสตร์ป้อมปืน, เรือหลวงแม่กลอง และร่วมปลูกต้นกล้าต้นโกงกาง ป่าชายเลน