การประชุมคณะกรรมการฯ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ