ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2560 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะบุคลากร ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ