ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง การสั่งจองเหรียญที่ระลึกครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้สนใจสั่งจองอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มตามแบบในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

Read more

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

เอกสารดาวน์โหลด คำสั่งชมรมพยาบาลสี่เหล่า(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

Read more

กิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19” ณ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม โดยนำราย […]

Read more

งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดงานมุทิตาจิตชมรมพยาบาลสี่เหล่า “ร้อยดวงใจสายใยผูกพันพยาบาลสี่เหล่า” ประจำปี 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าผู้ครบเก […]

Read more

สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จว.สมุทรปราการ ด้ […]

Read more

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทของพยาบาลทหาร/ตำรวจกับการจัดการภาวะภัยพิบัติ (The Roles of Thai Military and Police Nurses and Disaster management) เพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่ […]

Read more

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่ 18”

นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรา […]

Read more
1 2 3