ภาพกิจกรรม

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร […]

Read more

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 22 ม.ค. 62 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 ส่งมอบหน้าที่ให้กับพลตำราจตรีหญิง นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ […]

Read more

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 ส่งมอบหน้าที่ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะอน […]

Read more

กิจกรรมการเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 17”

ในวันที่ 11 พ.ย. 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 17” โดยมี พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งม […]

Read more

งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า                                                                                                                   โดยนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ                                 ได้จัดงานงานม […]

Read more
1 2 3