ภาพกิจกรรม

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 22 ม.ค. 62 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 ส่งมอบหน้าที่ให้กับพลตำราจตรีหญิง นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ […]

Read more

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 ส่งมอบหน้าที่ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะอน […]

Read more

กิจกรรมการเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 17”

ในวันที่ 11 พ.ย. 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 17” โดยมี พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งม […]

Read more

งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า                                                                                                                   โดยนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ                                 ได้จัดงานงานม […]

Read more

ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันที่ 27 ก.ค. 60 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ศลิปะการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล (Smart Talks : Art of Communication for nursing Quality) โดยมี นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สมา […]

Read more

สัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2560

ในวันที่ 15 ก.ค. 60 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดยนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวห […]

Read more

การประชุมคณะกรรมการฯ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 2/2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ชมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/pg/ชมรมพยาบาลสี่เหล่า-149126811876376/photos/?tab=album&am […]

Read more

ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง

Read more
1 2