ภาพกิจกรรม

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2564

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิงจารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2564 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25 […]

Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิงจารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2564 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 […]

Read more

โครงการสัญจรฝันสร้างสรรค์สังคม 2564

วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี2564” ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยการบริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของมู […]

Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภ […]

Read more

ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

ในวันพุธที่ 7 เม.ย.64 ชมรมพยาบาลสี่เหล่าได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินชมรมฯ โดยเสด็จพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

Read more

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง พยาบาลสี่เหล่าในยุทธการปกป้องประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 2563

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2/63 (27 ส.ค.63)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่าครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมพลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเ […]

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน […]

Read more
1 2 3 4