ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42พรรษา

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า นำโดย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร […]

Read more

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

เอกสารดาวน์โหลด คำสั่งชมรมพยาบาลสี่เหล่า(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2563

Read more

กิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 19” ณ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม โดยนำราย […]

Read more

งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดงานมุทิตาจิตชมรมพยาบาลสี่เหล่า “ร้อยดวงใจสายใยผูกพันพยาบาลสี่เหล่า” ประจำปี 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าผู้ครบเก […]

Read more

สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย พลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2562” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จว.สมุทรปราการ ด้ […]

Read more
1 2 3 5