การประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 27ก.พ.63