ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่ 18”

นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่ 18” ประจำปี 2561 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562