กิจกรรมการเดินการกุศล”ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ 18″

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๘” ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อสุขภาพ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา