สัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 8 ก.ย. 61 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดยนาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโลหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ด้วยการบริจาคเงินทุนและสิ่งของ กิจกรรมการสอนสุขศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน