งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561

ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดยนาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโลหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดงานงานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า “ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…พยาบาลสี่เหล่า”ประจำปี 2561 เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าผู้ครบเกษียณอายุราชการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร รพ.รร.๖