ประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 เรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงกับบทบาทของพยาาบาลทหาร/ตำรวจ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน