พิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดย นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 ส่งมอบหน้าที่ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่