ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสลากหางบัตรเดินการกุศล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสลากหางบัตรเดินการกุศล ชมรมพยาบาลสี่เหล่า “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่ 17” วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2560 ณ สนามกีฬากรมแพทย์ทหารเรือ

ตรวสอบรายชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่