งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า                                                                                                                   โดยนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ                                 ได้จัดงานงานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 “พยาบาลสี่เหล่า…สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”                                     เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าผู้ครบเกษียณอายุราชการ                                                                 และเป็นการประกาศเกียรติคุณที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ