งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า “พยาบาลสี่เหล่า…สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพพยาบาล และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

ใน วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.อ หญิง สถาพร กลางคาร โทร.098-646-9666