ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ในวันที่ 27 ก.ค. 60 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ศลิปะการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล (Smart Talks : Art of Communication for nursing Quality) โดยมี นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าเข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ และเทคนิคต่างๆ ด้านการสื่อสารในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของพยาบาลและมุงสู่ความเป็นเลิศด้านรักษาพยาบาลและบุคลากรมีความสุขในการทำงาน ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.facebook.com/pg/ชมรมพยาบาลสี่เหล่า-149126811876376/photos/?tab=album&album_id=1289306094525103