สัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2560

ในวันที่ 15 ก.ค. 60 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า โดยนาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อ พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล ได้แก่ เตียงพร้อมเครื่องนอนห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด และกระจกบนอ่างล้างมือ 1 ชุด อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เงินเพื่อสร้างเตาเผาขยะและอื่นๆ ตามความประสงค์ จำนวน 99,999 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 200 คน รวมถึงได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อให้สมาชิกของชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้มีโอกาสช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลน ได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมไทยด้วยกัน ทั้งนี้ได้มี พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รองฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.วรวิเชียร คงสม หัวหน้าชุดประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และคณะ ร.ต.ท. คำนึง สงสม ครูใหญ่ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู คุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ครูอาสา นักเรียน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จัดตั้งเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2525 โดยกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ทำพิธีเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2526 จากนั้นได้มอบโอนความรับผิดชอบให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฎเกล้า) เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2533 ทั้งนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และเสด็จทรงเยี่ยม 4 ครั้ง ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 200 คน ชาย 103 คน หญิง 97 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและกระหร่าง ใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยในการสื่อสาร

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.facebook.com/ชมรมพยาบาลสี่เหล่า-149126811876376/photos/?tab=album&album_id=1280949565360756