สัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม

“ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันเด็กและเยาวชนไทย และช่วยสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีงาม”

ขอเชิญสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับนักเรียน และบริจาคเงินเพื่อสร้างเตาเผาขยะ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์                                                                          ติดต่อบริจาคได้ที่ คณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ฝ่ายกิจกรรมทุกเหล่า หรือ พ.ต.อ.หญิง สถาพร   กลางคาร,       ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษี โทร 089-4945454 หรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้  ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560       ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.