พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

6  ก.พ. 60 พลตรีหญิง เบญจมาศ  บุญรับพายัพ ผู้แทนประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2559 ส่งมอบหน้าที่ให้กับ นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 โดยมี ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมพิธี ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1788271714752173.1073741830.1769702173275794&type=1&l=f89ef07d56