งานมุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 9 กันยายน 2559

9-9-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการ แต่งกายชุดกากีแขนยาว

มีรถออกจาก วพ. เวลา 10.30น.