โครงการเดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่16

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการเดินการกุศล ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่16

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559

ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพิณี กรุงเทพมหานคร

เวลา 06.00 – 09.00 น.