โครงการ สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม 4 มิ.ย. 2559

โครงการ สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม โดย ชมรมพยาบาลสี่เหล่า บริจาคสิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559