เนื่องในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้มอบบทกลอนเป็นที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่าที่เกษียณอายุราชการในปีนี้

MV มุทิตาจิต ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2563

สแกนหรือกดที่รูป QR code เพื่อรับชม