frontยินดีต้อนรับ... ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าริเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ, จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม, จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีด้านความเป็นพยาบาลเหล่าทัพ และพยาบาลวิชาชีพ