frontยินดีต้อนรับ... ชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ชมรมพยาบาลสี่เหล่าริเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ, จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม, จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีด้านความเป็นพยาบาลเหล่าทัพ และพยาบาลวิชาชีพ

สัญจรฝัน…สร้างสรรค์สังคม

“ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันเด็กและเยาวชนไทย และช่วยสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีงาม” ขอเชิญสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับนักเรียน และบริจาคเงินเพื่อสร้างเตาเผาขยะ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์         […]

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี2560 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะบุคลากร ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2560 ครั้งที่ […]

Read more