เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง

ยินดีต้อนรับ...

ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ริเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม     เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นพยาบาลเหล่าทัพ     และพยาบาลวิชาชีพ